Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2012

comeback89
9931 ec1a 390
comeback89
8807 0730 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamaraskowa maraskowa
comeback89
3223 f97b 390
Reposted fromcaraseen caraseen viazabka zabka

January 13 2012

comeback89
“ Wszyscy zrobiliśmy w życiu rzeczy, których się wstydzimy. Niektórzy z nas zakochali się w nieodpowiednim mężczyźnie. Niektórzy pozwolili odejść odpowiedniej kobiecie. Są tacy, którzy upokorzyli rodziców, tacy, którzy nie sprawdzili się w ich roli. Tak, wszyscy popełniamy błędy, które umniejszają nas i tych, których kochamy. Ale możemy je odpokutować, jeśli wyciągniemy z tych błędów wnioski... i wzrośniemy. ”

— Gotowe na wszystko.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaSayid Sayid
comeback89
‎'Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, ze warto było czekać.'
— Maciej Stuhr w filmie "Listy do M."
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaSayid Sayid
comeback89
2221 1b07 390
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viazabka zabka

January 12 2012

comeback89
Poniedziałek: dzień długi już z nazwy.
— Ramon Gomez de la Serna
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
comeback89
Reposted fromhalucine halucine viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
comeback89
Składam pokłon przeszłości, ja i moje życie,
mam nadzieję, że przyszłość nie będzie jej odbiciem.
— SumaStyli.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
comeback89
W każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było to rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów. Żebyś naprawdę kochał, przeżywał, upijał się, zarażał wysypkami, nabawiał raka skóry i gubił dokumenty. I to nie chodzi o nabicie serii punktów doświadczenia, o kolekcjonowanie przeżyć. Tu chodzi o jedno prawdziwe tąpnięcie.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromlugola lugola viapannacormac pannacormac
5224 407e 390
Reposted fromnepotism nepotism viamaraskowa maraskowa
comeback89
najgorsze jest wtedy kiedy wierzysz człowiekowi w jego zmianę, w jego przeprosiny, a okazuje się nikim innym jak hipokrytą.Kiedy jego słowa nie pokrywają się z czynami, kiedy dowiadujesz się o rzeczach o których nie masz pojęcia, a winą obarczają nikogo innego niż ciebie. Kiedy mówią po kątach zamiast powiedzieć prosto w twarz, co im w twojej osobie nie pasuje. i w takich momentach nie zostaje nic innego jak oderwać się od takich ludzi, zapomnieć o nich i nie mieć z nimi nic wspólnego. odciąć się od wspomnień z nim, od wszystkiego co kiedyś łączyło i zapamiętać, żeby już nigdy więcej im nie zaufać...
— pannacormac
Reposted frompannacormac pannacormac
comeback89
I właśnie wtedy zrozumiałem że muszę się skupić na tym co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze; na sobie.
— Król Julian
Reposted fromDangerousHope DangerousHope viaSayid Sayid

January 11 2012

8932 cc2b 390
Reposted fromyummyey yummyey viaSayid Sayid
comeback89
soup.io pozwala czuć się zajebiście alternatywnie. Lecz jak tylko się wylogujesz, zdajesz sobie sprawę, że znów jesteś nieszczęśliwa.
— @scorpix :)
Reposted fromzabka zabka
comeback89
comeback89
masz tak, kiedy poczujesz pewien zapach, usłyszysz pewną piosenkę, zobaczysz pewną rzecz, przypomina Ci się jakiś moment w życiu i chcesz to dalej czuć, słyszeć i widzieć?
Reposted frommefir mefir viaSayid Sayid
comeback89
1828 7250 390
Reposted fromintrigante intrigante viak-achna k-achna
comeback89
4087 74bf
Reposted fromhagis hagis viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl